Dydaktyka

Rok akademicki 2019/2020 (semestr letni)

Politics, International Relations, and Popular Culture (Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, online ) – presentations.

British Politics in Comic Books and Graphic Novels (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski – kurs dla studentów programu Erasmus) – presentations.

Kultura i społeczeństwo (Europeistyka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, studia I stopnia, I rok) – prezentacje.

Seminarium dyplomowe (Europeistyka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, studia I stopnia, III rok).

 

Rok akademicki 2019/2020 (semestr zimowy)

Society and Politics in Popular Culture (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski – kurs dla studentów programu Erasmus) – presentations.

Konwersatorium językowe. Polityka i kultura popularna 2 (Europeistyka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, studia II stopnia, II rok).

Seminarium dyplomowe (Europeistyka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, studia I stopnia, III rok).

 

Rok akademicki 2018/2019

British Politics in Comic Books and Graphic Novels (Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski – kurs dla studentów programu Erasmus).

Society and Politics in Popular Culture (Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski – kurs dla studentów programu Erasmus).

Konwersatorium językowe. Polityka i kultura popularna 1 (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, studia II stopnia, I rok).

Konwersatorium językowe. Polityka i kultura popularna (Instytut Nauk Politycznych, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Uniwersytet Warszawski, studia II stopnia, II rok).

Konwersatorium językowe. Polityka i kultura popularna 2 (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, studia II stopnia, II rok).

Idee polityczne współczesnej Europy (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, studia I stopnia, I rok).

Społeczeństwa i kultury Europy (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, studia I stopnia, I rok).

 

Rok akademicki 2017/2018

British Politics in Comic Books (Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski – kurs dla studentów programu Erasmus).

Society and Politics in Popular Culture (Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski – kurs dla studentów programu Erasmus).

Konwersatorium językowe. Polityka i kultura popularna 1 (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, studia II stopnia, I rok).

Konwersatorium językowe. Polityka i kultura popularna (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, studia II stopnia, II rok).

Idee polityczne współczesnej Europy (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, studia I stopnia, I rok).

Społeczeństwa i kultury Europy (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, studia I stopnia, I rok).

Seminarium dyplomowe (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, studia I stopnia, III rok).

 

Rok akademicki 2016/2017

Idee polityczne współczesnej Europy (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Społeczeństwa i kultury Europy (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Cywilizacja europejska (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

 

Starsze sylabusy

Comic Books in American Culture (American Studies Center, Uniwersytet Warszawski).

Problematyka społeczna i polityczna w wybranych tekstach kultury popularnej (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Problems of Political Disobedience in Popular Culture (Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno).

Society and Politics in Popular Culture (Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno).

Współczesna myśl społeczno-polityczna (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Print Friendly, PDF & Email