O autorze

Wojciech_Lewandowski

Wojciech Lewandowski

Jestem pasjonatem i profesjonalnym badaczem kultury popularnej: muzyki rockowej, komiksu, filmu grozy. W latach 2010-15 byłem prezenterem „Art.Rockowego Świata” w Bemowo FM i autorem bloga towarzyszącego audycji. Jeszcze wcześniej współpracownikiem Małego Leksykonu Wielkich Zespołów (recenzje i relacje z koncertów). Obecnie piszę recenzje dla blogów Gotham w Deszczu i Okiem na Horror, jestem członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma naukowo-literackiego „Creatio Frantastica”.

Jestem doktorem nauk humanistycznych, wykładowcą w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuję się w badaniu obrazu polityki i społeczeństwa w kulturze popularnej. Wydałem wiele publikacji z tego zakresu, między innymi: Pudel, mąż agentki i niedoszły zbawca Brytanii. Obraz Tony’ego Blaira w wybranych tekstach kultury popularnej, The Dark Side of Walden, Scotsmen versus Englishmen: Ancient Antagonisms as Depicted in a Comic Book, SuperScots. Superheroes and Scottish Identity. Solidne przygotowanie z zakresu filozofii, historii i politologii pozwala mi widzieć w tekstach kultury cytaty, nawiązania i insynuacje ?

Czytam, potem piszę, potem czytam, potem piszę. Bez skrupułów pozwalam, aby żona i dwaj synowie potykali się o rozłożone wszędzie komiksy. Zawsze to kontakt z kulturą!


I am a passionate and educated researcher in the field of popular culture: rock music, comics, filmu grozy. Between 2010 and 2015 I was a DJ-presenter of „Art.Rockowy Świat” („Art.Rock World”) at Bemowo FM radio and author of accompanying blog. Earlier: a contributor to webpage Mały Leksykon Wielkich Zespołów (reviews of albums and concerts). Now I am an author of reviews for Gotham in Rain and Okiem na Horror blogs and a member of editorial team of research and literary journal „Creatio Frantastica”.

I hold a PhD in arts, and work as a lecturer at Faculty of Poltical Science and International Studies (University of Warsaw), researching the image of politics and society in popular culture. I am an author of numerous publications on the subject, like: Pudel, mąż agentki i niedoszły zbawca Brytanii. Obraz Tony’ego Blaira w wybranych tekstach kultury popularnej [Poodle, Agent’s Husband and Would-Be Saviour of Britain: Tony Blair’s Depiction in Selected Texts of Popular Culture], The Dark Side of Walden, Scotsmen versus Englishmen: Ancient Antagonisms as Depicted in a Comic Book, SuperScots. Superheroes and Scottish Identity. Solid academic background in the areas of philosophy, history and political sciences allows me to see intertextual „citations”, references and allusions 🙂

Normally I read, then I write, then I read, then I write. No mercy for the wife and two sons who bump into comic books with their every step at home. It’s called participation to culture, ain’t it?

Print Friendly, PDF & Email