Bardziej serio

Wojciech Lewandowski – adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel oraz koordynator Grupy Badawczej Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych BRITANNIA. Wykładowca w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta programu Marie Curie w Sussex European Institute, University of Sussex. Pasjonat kultury popularnej w jej wszelkich przejawach, a zwłaszcza komiksów, progresywnego rocka oraz filmów i literatury grozy. Prowadził audycję radiową „Art.Rockowy Świat”, a wkrótce poprowadzi audycję poświęconą komiksom i muzyce rockowej.

Zainteresowania naukowe
1. Problematyka społeczna i polityczna w kulturze popularnej (szczególnie: komiks, kontrkultura lat 60-tych, rock progresywny, literatura grozy);
2. Kulturowe odczytania procesów społecznych i politycznych;
3. Historia myśli politycznej: amerykański transcendentalizm, etyka a polityka;
4. Relacje brytyjsko-amerykańskie (zwłaszcza w sferze kulturowej).

Print Friendly, PDF & Email