Publikacje

KSIĄŻKI

Od faszystowskiej dystopii do anarchistycznej utopii. Idee polityczne w powieści graficznej «V jak Vendetta» Alana Moore’a i Davida Lloyda, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.

Kto ma się bać? Władza polityczna i sprzeciw wobec niej w filmie «V jak Vendetta», Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2013.

Wolność i samotność. Myśl społeczno-polityczna amerykańskiego transcendentalizmu, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2011.

 

ARTYKUŁY

Małe historie, wielka polityka. Obraz Hołodomoru w komiksowym reportażu Igorta «Dzienniki ukraińskie», „Studia Wshodnioeuropejskie” 2022, nr 16, s. 131-148.

Values not Semantics: Captain America and Self-Reliance, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 2020, tom 33, s. 275-291.

Intertextuality and the Depiction of Ideological Conflicts: The Case of ‘V For Vendetta, „The Copernicus Journal of Political Studies” 2020, nr 2, s. 85-100.

Political Monologue vs. Political Dialogue in Graphic Novels, „Przegląd Europejski” 2016, nr 4 (42), s. 76-87.

Nowy człowiek, zamaskowany niszczyciel. Wizja zagłady dystopijnego państwa w powieści graficznej «V jak Vendetta» Alana Moore’a i Davida Lloyda, „Creatio Fantastica” 2015, No. 3 (50), s. 26-41.

Kto jedzie na gapę? Napięcie aksjologiczne pomiędzy solidaryzmem a neoliberalizmem w Unii Europejskiej doby kryzysu, „Przegląd Europejski” 2015, nr 2 (30), s. 58-69.

Brytyjski komiks polityczny. Zarys problematyki, „Przegląd Europejski” 2013, nr 4 (30), s. 108-119.

The Dark Side of Walden, „The Americanist. Warsaw Journal for the Study of United States” 2007/2008, Vol. XXIV: American Popular Culture as Import and Export, s. 117-132.

 

ROZDZIAŁY

Capitalism, Freedom, Future: Picture of Polish Transformation in the Graphic Novel 'Osiedle Swoboda’, w: Identity and History in Non-Anglophone Comics, red. Harriet H. Earle, Martin Lund, Routledge, London 2023, s. 153-170.

Opowieści z cenzorskiej krypty. Komiksowa panika lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku na przykładzie «Tales from the Crypt», w: Groza i postgroza, red. Ksenia Olkusz, Barbara Szymczak-Maciejczyk, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków 2018, s. 237-252.

Heavy History – Difficult History. Scottish National Myths and History Interpreted by a German Heavy Metal Band, w: Imaging Scottishness: European and Domestic Representations, red. Aniela Korzeniowska, Izabela Szymańska, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017, s. 217-231.

Co narracja postapokaliptyczna może powiedzieć o społeczeństwie? O refleksji polityczno-filozoficznej w fantastyce na przykładzie powieści graficznej «V jak Vendetta», w: Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków 2017, s. 439-455.

Siedem małych słów. Obraz wojny wietnamskiej w komiksie «Kaznodzieja» Gartha Ennisa i Steve’a Dillona, w: 50 twarzy popkultury, red. Ksenia Olkusz, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków 2017, s. 623-640.

Dobry wieczór Londynie… Społeczno-polityczna rewolucja w komiksowych kadrach na przykładzie powieści graficznej «V jak Vendetta» Alana Moore’a i Davida Lloyda, w: 80’s Again!: Monografia poświęcona latom 80. XX wieku, red. Aneta Jabłońska, Mariusz Koryciński, Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian, Warszawa 2017, s. 57-71.

SuperScots. Superheroes and Scottish Identity, w: Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression, red. Aniela Korzeniowska, Izabela Szymańska, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2016, s. 380-388.

Scotsmen versus Englishmen: Ancient Antagonisms as Depicted in a Comic Book, w: Facets of Scottish Identity, red. Aniela Korzeniowska, Izabela Szymańska, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013, s. 145-152.

Soft Power jako narzędzie geopolityki. Znaczenie kultury popularnej, w: Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku. Ujęcie geopolityczne, red. Józef Tymanowski, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2013, s. 59-69.

Kultura brytyjska, w: System polityczny Zjednoczonego Królestwa, red. Przemysław Biskup, Małgorzata Kaczorowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 109-129.

Pudel, mąż agentki i niedoszły zbawca Brytanii. Obraz Tony’ego Blaira w wybranych tekstach kultury popularnej, w: Era Blaira i Browna. Wybrane problemy polityczne rządów Partii Pracy w Zjednoczonym Królestwie 1997-2010, red. Franciszek Gołembski, Przemysław Biskup, Małgorzata Kaczorowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 67-79.

Print Friendly, PDF & Email