Opowieści z cenzorskiej krypty. Komiksowa panika lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku na przykładzie „Tales from the Crypt”

Koniec lat czterdziestych i początek lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku to prawdopodobnie czas największej popularności komiksowych opowieści grozy. Obok komiksów kryminalnych cieszyły się one olbrzymią popularnością wśród młodych czytelników. Wśród dorosłych komiksy te wzbudziły moralną panikę, która doprowadziła do komiksowej autocenzury przyjętej przez wydawców pod społeczną i polityczną presją. Kodeks komiksowy wyraźnie określał granicę przyzwoitości oraz wolności wypowiedzi komiksowych artystów. Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie mechanizmu takiej społecznej reakcji na komiksy grozy na przykładzie jednej z najbardziej znanych serii tamtego okresu jaką były Tales from the Crypt (Opowieści z krypty). Tytuł ten stanowi znakomitą egzemplifikację społecznych obaw wobec treści i estetyki zawartych w tych komiksach historii oraz ich wpływu na młodego czytelnika wyrażonych w książce Seduction of the Innocent przez Fredrica Werthama, którego zdaniem prowadziły one do dewiacyjnych zachowań i wzrostu przestępczości wśród młodocianych odbiorców.


Konferencja: 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Światy grozy.

Miejsce i czas: Katowice, 7-9 kwietnia 2016.

Organizatorzy: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką w Katowicach.

Print Friendly, PDF & Email