Kocham Cię… Enter. Widmowe rozkosze komputerowej władzy w powieści graficznej «V jak Vendetta»

Obiektywność, bezosobowość, absolutna sprawiedliwość czy zdolność do chłodnej, pozbawionej emocji kalkulacji to kilka cech, które sprawiają, że wizja władzy sprawowanej przez lub przy pomocy komputerowych systemów może być atrakcyjna dla reżimów politycznych. Nieomylność komputerowego programu wydaje się być gwarancją słuszności podejmowanych decyzji, a werdykty maszyny mogą jawić się jako niepodważalne. Fatum, komputerowy system, na którym wspiera swoją władzę faszystowski reżim partii Norsefire, opisany w powieści graficznej V jak Vendetta Alana Moore’a i Davida Lloyda stanowi egzemplifikację tego ideału. Odczłowieczona, pozbawiona uczuć władza, której prawdziwe oblicze nie zostaje ujawnione obywatelom, decyduje o ich życiu. Przekazanie władzy w ręce maszyny, darzonej przez wodza partii Adama Susana niemal erotycznym uwielbieniem, może zostać także obrócone przeciw reżimowi politycznemu pragnącemu władzy doskonałej. Celem niniejszej prezentacji jest ukazanie sposobu, w jaki widmowa władza komputera może przyczynić się do umocnienia politycznej władzy totalitarnego reżimu. Jednocześnie przedmiotem analizy będą zagrożenia wynikające z takiego odczłowieczenia władzy, zwłaszcza gdy komputerowy system padnie ofiarą równie eterycznego buntownika.


Konferencja: Upiory, duchy, zjawy. Widmowe reprezentacje w popkulturze

Miejsce i czas: Katowice, 16-17 października 2015.

Organizatorzy: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Uniwersytet Śląski (współpraca).

Print Friendly, PDF & Email